Обявления


Уведомление за инвестиционно предложение - 28.02.2018 г. /„ТРАКИЕЦ КОМЕРС“ ООД/

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на…

Уведомление за инвестиционно предложение - 27.02.2018 г. /„РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ“ ЕООД/

  На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 26.02.2018 /„ЗАГОРА ЕКО“ ООД/

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 22.02.2018 /"ЕКО ЕНЕРДЖИ-2015" ЕООД/

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС…

Правила за ползване и Списък на имотите с НТП "Пасище, мера" и "Ливада" за индивидуално и общо ползване за стопанската 2018 - 2019 г. в Община Стара Загора

  Във връзка с чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, както и на основание Решение № 1340/31.01.2018г. на Общински съвет Стара Загора, се обявява списък на…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали