Обявления


Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 02.09.2016 /Енчо Баръмов - земеделски производител/

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на…

Заповед № 19-13-126 от 30.08.2016 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-126/ 30.08.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Милен Андонов Андонов за връчване на акт за установяване на задължение

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 58 / 22.08.2016г. МИЛЕН АНДОНОВ АНДОНОВ   За връчване на: 1. Акт за установяване на задължение по декларация № 35692/ 12.12.2013 г. 2. Протокол…

Решение № 514 от 28.07.2016 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ с Решение № 514 от 28.07.2016г. на Общински съвет Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация…

Решение № 513 от 28.07.2016 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ с Решение № 513 от 28.07.2016г. на Общински съвет Стара Загора на основание чл.16, ал.1, т.1 от ЗУТ се разрешава изработване на…

Заповед № 19-13-120 от 15.08.2016 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–120 от 15.08.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали