Обявления


Заповед № 19-13-58 от 20.04.2016 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-58 от 20.04.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за…

Заповед № 19-13-57 от 14.04.2016 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-57/ 14.04.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава Изработване на проект за изменение на ПУП – промяна на…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 12.04.2016

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на…

Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица по специалност „Мазилки и шпакловки”, с код по СППОО: 5820305, за придобиване на II-ра (втора) квалификационна степен

Обява за организиране и провеждане по проект "Красива България" на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица.   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ Дата: 15/04/2016 Час: 15:00 Място: гр.…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 05.04.2016

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта…

Заповед № 19-13-54 от 25.03.2016 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-54 от 25.03.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация…

Заповед № 19-13-53 от 24.03.2016 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–53 от 24.03.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали