Обявления


Заповед № 19-13-227 от 29.08.2017 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–227 от 29.08.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План…

Заповед № 19-13-224 от 25.08.2017 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-224 от 25.08.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за промяна на План…

Заповед № 19-13-223 от 25.08.2017 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-223 от 25.08.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за промяна на План…

Заповед № 19-13-221 от 25.08.2017 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–221 от 25.08.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали