Обявления


Заповед № 19-13-75 от 30.05.2016 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-75/30.05.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП- План за…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 26.05.2016

  На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от…

Обявление за изработен проект за изменение на действащия Общ устройствен план на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии

  Община Стара Загора на основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изработен проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали