Обявления


Заповед № 10-00-491 за назначаване на комисия за определяне и проверка на готовността за ползване и обезопасяване на водни обекти за къпане и водни спортни дейности на територията на Община Стара Загора за летния сезон на 2016 г.

    за определяне на плажните комплекси за къпане и водни спортни дейности на територията на Община Стара Загора за летния сезон на 2016 г.

Заповед № 19-13-86 от 10.06.2016 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-86/10.06.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП- План за…

Издадена заповед № РД-02-15-45 от 03.06.2016 г. на заместник министъра на регионалното развитие и благоустройство

  На основание чл. 124б, ал. 2 и ал.3 от ЗУТ обявяваме, че във връзка с изпълнението на Позиция 5 „Модернизация на железопътния участък Оризово - Михайлово“ от проект „Рехабилитация…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 10.06.2016 /Заводски строежи АД/

  На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 10.06.2016 /Ди Ен Ди Инвест ЕООД/

  На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 10.06.2016 /АСМ ЕООД/

  На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 10.06.2016 /АГРОГРУП ООД/

  На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от…

Заповед № 19-13-85 от 07.06.2016 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-85/ 07.06.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали