Обявления


Заповед № 19-13-113 от 24.04.2017 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-113 от 24.04.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект на План за регулация…

Заповед № 19-13-112 от 20.04.2017 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-112/ 20.04.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация…

Заповед № 19-13-111 от 20.04.2017 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-111 от 20.04.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за промяна на: План за…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 07.04.2017 /Бетърхалф 1968“ ЕООД/

  На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от…

Заповед № 19-13-96 от 30.03.2017 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-96/ 30.03.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП- План…

Заповед № 19-13-95 от 30.03.2017 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-95/ 30.03.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали