Обявления


Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 24.10.2016 /Б. Желев и Ж. Георгиев/

  На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от…

Решение № 564 от 29.09.2016 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Решение № 564/ 29.09.2016г. на Общински съвет Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 13.10.2016 /ЕТ "КМС 67 - Красимир Стоянов"/

  На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС…

Заповед № 19-13-150 от 13.10.2016 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-150/ 13.10.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за…

Заповед № 19-13-149 от 13.10.2016 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–149 от 13.10.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за…

Заповед № 19-13-148 от 13.10.2016 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–148 от 13.10.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за…

Заповед № 19-13-147 от 11.10.2016 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–147 от 11.10.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 10.10.2016 /"Ангелов Транс" ЕООД/

  На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали