Обявления


Обява за прием на заявления за ползване на социалната услуга "Топъл обяд"

  Община Стара Загора стартира прием на заявления от кандидат-потребители за ползване на социалната услуга „топъл обяд“ в изпълнение на проект „Осигуряване на топъл обяд в община Стара Загора –…

Предложение за замяна на имот - 40 кв.м. от УПИ в кв. 607 Три чучура - север по ПУП на град Стара Загора

  Община Стара Загора в изпълнение на изискванията на чл. 40, ал. 4 от Закона за общинската собственост обявява за постъпило предложение за замяна на:• 40/323 кв. м ид. ч.…

Заповед № 19-13-167 от 18.11.2016 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-167 от 18.11.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за План за регулация…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали