Правила за ползване и Списък на имотите с НТП "Пасище, мера" и "Ливада" за индивидуално и общо ползване за стопанската 2016-2017 г. в Община Стара Загора

  Във връзка с чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, както и на основание Решение № 196/25.02.2016г. на Общински съвет Стара Загора, обявявам списък на имотите…

Заповед № 19-13-30 от 03.02.2016 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–30 от 03.02.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за…

Горещ телефон
за сигнали