Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 16.02.2015

Обява На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявяваинформация за преценяване необходимостта…

Заповед № 19-13-24 от 13.02.2015 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-24/13.02.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация за…

Заповед № 19-13-22 от 06.02.2015 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-22/06.02.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация…

Издадена заповед № ДС-ЗД-3 от 08.01.2015 г. на Областен управител на област Стара Загора

  На основание на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията Община Стара Загора прави следното съобщение за издадена Заповед № ДС-ЗД-3 от 08.01.2015 г. на Областен управител…

Заповед № 19-13-20 от 02.02.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-20/ 02.02.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за План…

Горещ телефон
за сигнали