Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица по специалност „Мазилки и шпакловки”, с код по СППОО: 5820305, за придобиване на II-ра (втора) квалификационна степен

Размер на шрифта: A A A

Обява за организиране и провеждане по проект "Красива България" на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица.

Обява 265.45 KB 06/04/2016, 14:10

Договор за професионално обучение 301.9 KB 06/04/2016, 14:10

Техническо задание 255 KB 06/04/2016, 14:10

Образци на документи 65.99 KB 06/04/2016, 14:10

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 15/04/2016
Час: 15:00

Място: гр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" № 107, ет. 3, стая 306

 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА С ЗАПОВЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Протокол 433.37 KB 18/05/2016, 12:31

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали