Обявление за трасиране на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ - местност „Глуханя“, землище на с. Люляк

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора на основание чл. 33, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересуваните лица с възстановено право на собственост на новообразуваните имоти въз основа на влязла в сила заповед на кмета на община Стара Загора по § 4к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл. 28а, ал. 1 от  ППЗСПЗЗ и издадена скица по влязъл в сила план за новообразувани имоти, изготвен на основание § 4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за местност „Глуханя“ в землището на с. Люляк, община Стара Загора, че ще се извърши трасиране и въвод във владение по график, който ще бъде изложен в сградата на общинска администрация Стара Загора и публикуван в сайта на Община Стара Загора - Обявления.

График за трасиране на новообразуваните имоти по §4 - местност "Глуханя", село Люляк

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали