Обявление за публикуван проект "График за движение на влаковете през 2023 г." на страницата на "БДЖ - пътнически превози"ЕООД

Размер на шрифта: A A A

Община  Стара Загора информира жителите и гостите на града за предоставения от „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД проект „График за движение на влаковете  през 2023 г.“. За да се подготви максимално добро разписание, както и в случай че имате становище по приложения проект, моля да предоставите същото на e-mail: [email protected] не по-късно от 16.09.2022 г. Обобщените становища ще се предоставят на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, където ще бъдат разгледани техническите възможности за извършване на съответните корекции в проекта.

Подробна информация е публикувана на официалния сайт на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД https://www.bdz.bg/bg/a/proektt-na-grafik-za-dvizhenie-na-vlakovete-za-2023-g-e-publikuvan-za-obshchestveno-obszhdane.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали