Обявление за публикуван проект „График за движение на влаковете през 2022 г.“ на страницата на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора информира жителите и гостите на града за предоставения от „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД проект „График за движение на влаковете през 2022 г.“, който е публикуван на официалния сайт на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД: 

https://www.bdz.bg/bg/a/proektt-na-grafik-za-dvizhenie-na-vlakovete-za-2022-g-e-publikuvan-za-obshchestveno-obszhdane

За да се подготви максимално добро разписание, както и в случай че имате становище по приложения проект, моля да предоставите същото на e-mail: [email protected] не по-късно от 10.10.2021 г.

Обобщените становища ще се предоставят на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, където ще бъдат разгледани техническите възможности за извършване на съответните корекции в проекта.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали