Обявление - план ЖП участък Пловдив - Бургас

Размер на шрифта: A A A

 

Община Стара Загора на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – Парцеларен план, Проект 2, Позиция 2 за обект Премахване на прелезите и изграждане на надлези/ подлези за железопътния участък Пловдив – Бургас, участък 1 и участък 2.

Проектът се намира в сградата на общината етаж 8, стая 806.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник, бр. 52/ 08.07.2016 г. заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали