Обявление отнасящо се за всички пчелари

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ – НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ !!!!

 

НА 06 МАЙ 2020Г. ОТ 7.00 ДО 10.00 ЧАСА

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТИРАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ – ЧЕРЕШИ С ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ВКЛ.В СПИСЪКА НА РАЗРЕШЕНИТЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПАЗАРА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА.

 

ТРЕТИРАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА СРЕЩУ ВРЕДИТЕЛ - ЧЕРЕШОВА МУХА.

ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ТРЕТИРАНЕ НА ДАТА ПАРЦЕЛИ/БЛОК НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИН СА В МАСИВ НА МЕСТНОСТ :

 

ЕККТЕ 68850.15.694 , МЕСТНОСТ НОВО СЕЛО,

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА- 5,601 ДКА ,ОТСТОЯЩИ ОТ НАСЕЛЕНО МЯСТО СТАРА ЗАГОРА 1-3 КМ.

 

ЗА ОРГАНИЗАРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕТИРАНЕТО ОТГОВАРЯ ЛИЦЕТО:

ТОДОР НАЧЕВ ТОДОРОВ ТЕЛ. +359 856 868 320

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали