Обява за прием на документи за участие в жребий за отдаване на места за продажба на разсад на 31 март 2021 г.

Размер на шрифта: A A A

На 31.03.2021 г. от 10.00 ч. в стая № 3 на управление "Общински пазари" ще се приемат документи и ще се проведе жребий за отдаване на места за продажба на разсад, /съгласно код 3199 - производство на семена и посадъчен материал, отразен в анкетната карта на земеделските производители/. Спечелилите места ще могат да разположат преместваеми търговски обекти, собственост на трети лица, при спазване на изискванията на глава V от Наредбата за пазарите на територията на Община Стара Загора.

Документи за участие в жребия се закупуват до 12.30 ч. на 30.03.2021 г. в касата на звено „Общински пазари" гр. Стара   Загора,  ул."Пазарска" № 4. Цената на комплект документи е в размер на 5.00 лв. с включен ДДС.

Спечелилите в деня на жребия заплащат месечна такса в размер на 25.00 лв. за 1 кв. м. съгласно НОМАТЦУ за месеците април, май и юни 2021 г.

Централен пазар

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали