Обществено обсъждане на план за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда в агломерация Стара Загора на базата на стратегическата шумова карта

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за защита от шума в околната среда, Кметът на община Стара Загора е възложил изработване на План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда в агломерация Стара Загора на базата на Стратегическата шумова карта.

Проектът на плана за действие е на разположение на всички заинтересовани страни на хартиен носител в продължение на 1 (един) месец, всеки работен ден в периода от 05.05.2015 до 05.06.2015 г., в сградата на Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики" № 107, стая 603 от 08:30 до 12:30 и от 13:30 до 17:30 часа. 

 
За същия период проектът на плана за действие в електронен формат е достъпен на страницата на Община Стара Загора.

На основание чл. 9, ал. 1 от Закона за защита от шума в околната среда, Община Стара Загора организира обществено обсъждане на Плана за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда в агломерация Стара Загора на базата на Стратегическата шумова карта, което ще се проведе на 09.06.2015 год. от 11:00 часа в зала № 2 на Общинска администрация на адрес бул. „Цар Симеон Велики" 107.

Писмени становища по предложения за обсъждане проект на плана за действие могат да се представят на срещата на общественото обсъждане или в деловодството Община Стара Загора в срок не по-късно от 12.06.2015 год.

Лице за контакти:
Маргарита Георгиева – отдел „Екология и земеделие", Община Стара Загора, тел.: 042/614 663

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали