Обществен достъп до доклад за безопасност за разрешаване експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал - „ОЙРОЛОГ“ ЕООД

Размер на шрифта: A A A

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

на основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС),

обявява:

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 ЗООС за разрешаване експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:

„Склад за препарати за растителна защита“, гр. Стара Загора

с оператор: „ОЙРОЛОГ“ ЕООД, гр. София

с предмет на дейност: съхранение на препарати за растителна защита (ПРЗ).

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на доклада за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 1 (един) месец, всеки работен ден в периода от 26.08.2022 г. до 26.08.2022 г., в сградата на Общинска администрация Стара Загора, ет. 6, стая 603, всеки работен ден от  8:30 до 17:30 часа и на интернет страницата ИАОС – https://eea.government.bg/bg/obyavi/notices-pgapz

Лице за контакти: Маргарита Георгиева – Главен експерт отдел „Екология и гори“, тел.042/614 663,
 [email protected]

Писмени становища, коментари и предложения по доклада за безопасност се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на Общината.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали