Издадена заповед № ДС-ЗД-3 от 08.01.2015 г. на Областен управител на област Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

 

На основание на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията Община Стара Загора прави следното съобщение за издадена Заповед № ДС-ЗД-3 от 08.01.2015 г. на Областен управител на област Стара Загора, с която се разрешава на Министерство на отбраната, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Дякон Игнатий" № 3, представлявано от Николай Нанков Ненчев– Министър на отбраната да възложи изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за изграждане на „Оптична кабелна линия 1151 – 1151 – 113/ТШ2", находяща се в неурбанизираните територии на община Стара Загора – землище с. Змейово и община Мъглиж – землище с. Ягода, област Стара Загора.

Съгласно чл. 124б, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ заповедта на Областният управител е публикувана на интернет страницата на Община Стара Загора.

Заповед 1.32 MB

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали