Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложениe - ЗП МАРИЕТА НЕДЯЛКОВА

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на мобилна мандра за производство на бяло саламурено сирене“ в поземлен имот с идентификатор 56825. 27. 5, землището на с. Плоска могила, общ. Стара Загора, с възложител ЗП„ МАРИЕТА НЕДЯЛКОВА“, с. Плоска могила, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора.

Лице за контакти – Мариета Петкова Недялкова, тел.: 0896 740 987

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 18.05.2023 г. до 02.06.2023 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая  № 602, телефон: 042/ 614 600. 

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали