Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - "Загора Био" ЕООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води чрез изграждане на нов тръбен кладенец, с цел напояване на земеделски култури в оранжерия“ в ПИ с идентификатор 68850.523.5729, гр. Стара Загора с възложител „ЗАГОРА БИО“ ЕООД, гр. Стара Загора.

Лице за контакти – Дарина Цонзорова, тел.: 0888 922 365.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 11.06.2020 г. до 24.06.2020 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая  № 603, телефон: 042/ 614 663.  

Горещ телефон
за сигнали