Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложениe - ЙОРДАНКА ИВАНОВА и ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на шест еднофамилни жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 46417.50.20, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора с възложител ЙОРДАНКА ИВАНОВА ИВАНОВА и ДИМИТЪР ЖИВКОВ ДИМИТРОВ, гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

Лице за контакти – инж. А.Дамаскинова, тел.: 0889 903 917

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода 1.04.2022 г. до 14.04.2022 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая  № 602, телефон: 042/ 614 600.  

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали