Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложениe - УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане и сертифициране на наземно вертолетно летище за медицински цели“ в УПИ IX – 598, кв. 5241 по плана на гр. Стара Загора с възложител УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД гр. Стара Загора.

Лице за контакти – Драгомир Митев, тел.: 0882 821 514 и Христо Панайотов, тел.: 0888 314 696.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 05.12.2023 г. до 18.12.2023 г. включително в сградата на Общинска администрация, стая  № 602, телефон: 042/ 614 600. 

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали