Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - "Стивиро" ЕООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на нов експлоатационен тръбен кладенец за водоснабдяване на база за селскостопанска техника“ в ПИ с идентификатор 77476.109.8, с. Хрищени, общ. Стара Загора с възложител „СТИВИРО“ ЕООД, гр. Варна.

Лице за контакти – Йордан Георгиев, тел.: 0888 22 11 15.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 11.06.2020 г. до 24.06.2020 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая  № 603, телефон: 042/ 614 663.  

Горещ телефон
за сигнали