Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложениe - „СРЕДНА ГОРА“ АД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Пълно оползотворяване на производствен отпадък“ в имот № 68850.522.5201 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора с възложител „СРЕДНА ГОРА“ АД , гр. Стара Загора.

Лице за контакти – инж. Станимир Колев, тел.: 0876 754 401

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода 12.04.2022 г. до 25.04.2022 г. включително в сградата на Общинска администрация, стая № 602, телефон: 042/ 614 600. 

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали