Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение с възложител „ЕНЕКО ПРОДЖЕКТС“ ООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на газова когенерационна централа за производство на електро- и топлоенергия с мощност 3.24 MW” в поземлен имот с идентификатор 77476.507.57 находящ се в землището на с. Хрищени, община Стара Загора  с възложител „ЕНЕКО ПРОДЖЕКТС“ ООД, гр. Стара Загора.

Лице за контакти – Атанас Ангелов Ангелов, тел.: 0888 451 370

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 04.07.2024 г. до 17.07.2024 г. включително в сградата на Общинска администрация, стая № 602, телефон: 042/ 614 600.  

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали