Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - „ПРЕСКОВ“ АД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Преустройство на част от сграда в предприятие за преработка на месо от копитни животни, производство на месни продукти и за преработка на сурово мляко и производство на млечни продукти от биволско мляко“ в имот с идентификатор 68850.523.5307.1 в гр. Стара Загора, кв. Индустриален с възложител „ПРЕСКОВ“ АД , гр. Стара Загора.

Лице за контакти – Дарина Цонзорова, тел.: 0888 922 365

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 4.12.2020 г. до 17.12.2020 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая  № 603, телефон: 042/ 614 663.  

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали