Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - „ПЪТНО СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС“ АД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Асфалтова база“ в поземлен имот с идентификатор 77476.507.94 в землището на село Хрищени, община Стара Загора с възложител „ПЪТНО СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС“ АД , гр. Стара Загора.

Лице за контакти – Лилия Михайлова, тел.: 0888 30 30 33.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 19.08.2020 г. до 01.09.2020 г. включително в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/ 614 663.

Горещ телефон
за сигнали