Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложениe - „ОЙРОЛОГ“ ЕООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Реорганизация на работата в склад за съхранение на препарати за растителна защита“ в поземлен имот с идентификатор 68850.526.542, землище  на гр. Стара Загора с възложител „ОЙРОЛОГ“ ЕООД , гр. София.

Лице за контакти – Иван Иванов, тел.: 0897 810 381

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода 15.11.2021 г. до 28.11.2021 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая  № 602, телефон: 042/ 614 600.  

Искане за преценяване необходимостта от ОВОС

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали