Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - „Хранинвест - ХМК“ АД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на пилотна водородна инсталация - система за производство на водород и електроенергия, както и зарядна станция за автобуси и камиони“ на територията на имот № 68850.522.52459 по ККР на гр. Стара Загора, община Стара Загора, с възложител фирма „Хранинвест- ХМК“ АД, бул. „Патриарх Евтимий“ № 23, кв. Индустриален гр. Стара Загора.

Лице за контакти – Деница Иванова, ел. поща.: [email protected]

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 16.10.2023 г. до 30.10.2023 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая  № 602, телефон: 042/ 614 600. 

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали