Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - „ФОУР ФРЕНДС“ ООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозово насаждение с обща площ от 40,0530 ха “ в поземлени имоти с идентификатори: 16701.30.02, 16701.30.05, 16701.30.10, 16701.30.11, 16701.30.12 и 1670.30.13 в землището на с. Горно Ботево, общ. Стара Загора с възложител „ФОУР ФРЕНДС“ ООД гр. Стара Загора.

Лице за контакти – Петър Илиев тел.: 0899 998 047; Марианна Панова – 0899 998 086                                

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 09.01.2024 г. до 22.01.2024 г. включително в сградата на Общинска администрация, стая № 602, телефон: 042/ 614 600.  

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали