Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - "БУЛ 17" ЕООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Преработка на отработен филтърен прах, сформиращ се в рафинериите за слънчогледово олио на територията на страната и извън нея“ на територията на кв. Индустриален, ул. „Калояновско шосе“ № 1, гр. Стара Загора с възложител „БУЛ 17“ ЕООД , гр. Стара Загора.

Лице за контакти – Иван Бързаков, тел.: 0895 140 7803

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода 06.04.2021 г. до 19.04.2021 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая  № 602, телефон: 042/ 614 600.  

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали