Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - „АТЕ ПЛАСТ“ ООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „База за съхранение и линия за преработка на полимери“ в УПИ XXIV-5828, кв. „Индустриален“ 14Б по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора с възложител „АТЕ ПЛАСТ“ ООД, гр. Сара Загора.

Лице за контакти – Мария Жекова, тел.: 0887 925 593

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода 1.10.2021 г. до 14.10.2021 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая  № 602, телефон: 042/ 614 600.  

Искане за преценяване необходимостта от ОВОС

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали