Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложениe - АНТОН ГЕОРГИЕВ

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради“ в имот №38039.31.7 по кадастралната карта на с. Колена, общ. Стара Загора с възложител АНТОН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, гр. Сара Загора.

Лице за контакти – Антон Георгиев, тел.: 0889 903 917

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода 23.11.2021 г. до 6.12.2021 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая  № 602, телефон: 042/ 614 600.  

 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали