Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 25.09.2015

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Монтиране на 4 бр. хоризонтални резервоари, всеки с обем 50м3 за съхранение на пътен битум, инсталация за подгряване, товаро - разтоварна линия с помпени агрегати и обваловка" , в ПИ 77476.507.58, в землището на с. Хрищени, общ. Стара Загара.
Възложител „ЗАРА ГАЗ" ООД
Адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, кв. Индустриален", ул. „Индустриална" №1";
Лице за контакти – Климентина Попова, тел.: 042/616 565


Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 25.09.2015 г. до 08.10.2015 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/ 614663.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали