Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 10.06.2016 /Заводски строежи АД/

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Складова база за съхранение на амониева селитра“ в имоти с идентификатор № № 68850.526.1504; 68850.526.1603 и 68850.526.1621 от землището на гр. Стара Загора

Възложител „ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – МАРИЦА ИЗТОК“ АД
Адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, бул. „Славянски“ № 47
Лице за контакти – Иван Иванов, тел.: 0897 810 381

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 10.06.2016 г. до 23.06.2016 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/ 614 663.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали