Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 10.06.2016 /АСМ ЕООД/

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на складова база и административна сграда със собствен водоизточник“ в поземлен имот № 010055 в землището на с Загоре, община Стара Загора

Възложител „АСМ“ ЕООД
Адрес за кореспонденция: гр. Монтана, ул. „Гоцо Митов“ № 5
Лице за контакти – Галин Горанов, тел.: 0885 826 839.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 10.06.2016 г. до 23.06.2016 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/ 614 663.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали