Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 08.09.2015

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение: „ПАРКОУСТРОЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА НА „СТАНЦИОННА ГРАДИНА", УПИ I–5191–ЗА ПАРК, КВ. „ИНДУСТРИЯ, ПО ПЛАНА НА ГРАД СТАРА ЗАГОРА, ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ ОТ ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ.
Възложител: Община Стара Загора
Адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики" №107
Лице за контакти: инж. Милена Димитрова, тел. 042/614 842

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 08.09.2015г. до 21.09.2015 г. включително, в сградата на Община Стара Загора, стая № 520, телефон за връзка: 042/ 614 827.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали