Информация за общия размер на изплатените от Община Стара Загора на превозвачите компенсации и субсидии, предоставени от централния бюджет за 2018 г.

Размер на шрифта: A A A

На основание чл.71 от  Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите,  предоставяме информация за общия размер на изплатените средства за компенсации и субсидии и съответния размер на изплатените на всеки от превозвачите суми.

 

Справка  29/03/2019 , 16:12

Горещ телефон
за сигнали