Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги и предложение за национална карта на социалните услуги

Размер на шрифта: A A A

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги, Наредбата за планиране на социалните услуги и въз основа на изготвените анализи и предложения на общините, Агенция за социално подпомагане изготви Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и разработи Предложение за Национална карта на социалните услуги.

В изпълнение на чл. 48 от Наредбата за планирането на социалните услуги, Агенция за социално подпомагане организира обсъждане на областно и общинско ниво на Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет (Анализа) и Предложение за Национална карта на социалните услуги (Картата).

На основание чл. 49, ал. 2 от Наредбата за планирането на социалните услуги, Община Стара Загора публикува Анализа и Картата на интернет страницата на общината за мнения, становища и предложения от заинтересованите лица, които могат да се бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване, гише „Деловодство“ при Община Стара Загора, на адрес – гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 107 или на електронен адрес: [email protected] в срок до 09.11.2023 г. включително.

 
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали