КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ДОПУСНАТИ ДО ИЗСЛУШВАНЕ

Размер на шрифта: A A A

КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ДОПУСНАТИ ДО ИЗСЛУШВАНЕ

 

 

1. Радостина П. Терзиева

Автобиография  Мотивационно писмо   Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

2. Иван Х. Тодоров

Автобиография  Мотивационно писмо

 

3. Славейко Т. Трифонов

Автобиография  Мотивационно писмо  

 

4. Магдалена П. Шимова

Автобиография  Мотивационно писмо 

 

5. Радостина Д. Кондева-Димова

Автобиография  Мотивационно писмо 

 

6. Донка С. Бинева

Автобиография  Мотивационно писмо   Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

7. Гергана С. Кънева

Автобиография  Мотивационно писмо  Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

8. Цветомира Т. Тенева-Станишева

Автобиография  Мотивационно писмо  Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

9. Христо Д. Иванов

Автобиография  Мотивационно писмо

 

10. Анелия Й. Милева

Автобиография  Мотивационно писмо     Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

11. Полина И. Станчева

Автобиография  Мотивационно писмо

12. Татяна И. Петрова

Автобиография  Мотивационно писмо

 

13. Тончо К. Колев

Автобиография  Мотивационно писмо     Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

14. Галя Е. Димитрова

Автобиография  Мотивационно писмо  Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

15. Мария П. Господинова

Автобиография  Мотивационно писмо  Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

16. Силвия Е. Ангелова

Автобиография  Мотивационно писмо

 

17. Даниел И. Гочев

Автобиография  Мотивационно писмо

 

18. Нели Д. Димитрова

Автобиография  Мотивационно писмо  Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

19. Таня Г. Атанасова

Автобиография  Мотивационно писмо  Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

20. Николай Г. Миланов

Автобиография  Мотивационно писмо  Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

21. Славомира М. Димитрова

Автобиография  Мотивационно писмо

 

22. Диана А. Балашова

Автобиография  Мотивационно писмо  Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

23. Красимир С. Граматиков

Автобиография  Мотивационно писмо

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали