КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ДОПУСНАТИ ДО ИЗСЛУШВАНЕ

Размер на шрифта: A A A

КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ДОПУСНАТИ ДО ИЗСЛУШВАНЕ

 

 

1. Радостина П. Терзиева

Автобиография  Мотивационно писмо   Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

2. Иван Х. Тодоров

Автобиография  Мотивационно писмо

 

3. Славейко Т. Трифонов

Автобиография  Мотивационно писмо  

 

4. Магдалена П. Шимова

Автобиография  Мотивационно писмо 

 

5. Радостина Д. Кондева-Димова

Автобиография  Мотивационно писмо 

 

6. Донка С. Бинева

Автобиография  Мотивационно писмо   Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

7. Гергана С. Кънева

Автобиография  Мотивационно писмо  Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

8. Цветомира Т. Тенева-Станишева

Автобиография  Мотивационно писмо  Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

9. Христо Д. Иванов

Автобиография  Мотивационно писмо

 

10. Анелия Й. Милева

Автобиография  Мотивационно писмо     Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

11. Полина И. Станчева

Автобиография  Мотивационно писмо

12. Татяна И. Петрова

Автобиография  Мотивационно писмо

 

13. Тончо К. Колев

Автобиография  Мотивационно писмо     Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

14. Галя Е. Димитрова

Автобиография  Мотивационно писмо  Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

15. Мария П. Господинова

Автобиография  Мотивационно писмо  Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

16. Силвия Е. Ангелова

Автобиография  Мотивационно писмо

 

17. Даниел И. Гочев

Автобиография  Мотивационно писмо

 

18. Нели Д. Димитрова

Автобиография  Мотивационно писмо  Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

19. Таня Г. Атанасова

Автобиография  Мотивационно писмо  Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

20. Николай Г. Миланов

Автобиография  Мотивационно писмо  Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

21. Славомира М. Димитрова

Автобиография  Мотивационно писмо

 

22. Диана А. Балашова

Автобиография  Мотивационно писмо  Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

23. Красимир С. Граматиков

Автобиография  Мотивационно писмо

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали