КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ДОПУСНАТИ ДО ИЗСЛУШВАНЕ

Размер на шрифта: A A A

КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ДОПУСНАТИ ДО ИЗСЛУШВАНЕ

 

1. Живко П. Лечев

Автобиография , Мотивационно писмо , Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

2. Младен П. Бараков

Автобиография , Мотивационно писмо 

 

3. Таня Г. Матева

Автобиография , Мотивационно писмо , Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

4. Стоянка П. Б. – Иванова

Автобиография , Мотивационно писмо , Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

5. Десислава Г. Иванова

Автобиография , Мотивационно писмо 

 

6. Стоянка Д. Георгиева

Автобиография , Мотивационно писмо , Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

7. Станимир Г. Радев

Автобиография , Мотивационно писмо , Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

8. Красимира К. Златева

Автобиография , Мотивационно писмо , Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

9. Мария Х. Коева

Автобиография , Мотивационно писмо , Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

10. Стоянка К. Хаджийска

Автобиография , Мотивационно писмо , Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

11. Дияна Н. Паунчева

Автобиография , Мотивационно писмо , Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

12. Донка Н. Чавдарова

Автобиография , Мотивационно писмо , Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

13. Иван В. Иванов

Автобиография , Мотивационно писмо , Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

14. Пенка Т. И. – Йонкова

Автобиография , Мотивационно писмо , Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

15. Мариана Г. Мочева

Автобиография , Мотивационно писмо , Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

16. Жана В. Трендафилова

Автобиография , Мотивационно писмо 

 

17. Жулиета Н. Янкова

Автобиография , Мотивационно писмо , Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

18. Енчо Б. Брайков

Автобиография , Мотивационно писмо , Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

19. Христо И. Христов

Автобиография , Мотивационно писмо, Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

20. Кирил И. Манолчев

Автобиография , Мотивационно писмо, Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

21. Петър М. Манов

Автобиография , Мотивационно писмо

 

22. Николайда И. Колева

Автобиография , Мотивационно писмо

 

23. Ангелина А. Ботева

Автобиография , Мотивационно писмо, Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

24. Анелия С. Калчева

Автобиография , Мотивационно писмо

 

25. Христослава В. Георгиева

Автобиография , Мотивационно писмо, Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

26. Николина Р. Славова

Автобиография , Мотивационно писмо, Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

27. Елена Т. Минчева

Автобиография , Мотивационно писмо, Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

28. Иван Г. Йотовски

Автобиография , Мотивационно писмо, Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

29. Пламена И. Петкова

Автобиография , Мотивационно писмо

 

30. Ивета Б. Димитрова

Автобиография , Мотивационно писмо, Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

31. Марко С. Марков

Автобиография , Мотивационно писмо, Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

32. Даниела П. Митева

Автобиография , Мотивационно писмо, Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

33. Веселия Т. Маринова

Автобиография , Мотивационно писмо

 

34. Пламен Г. Димитров

Автобиография , Мотивационно писмо

 

35. Галя Х. Богданова

Автобиография , Мотивационно писмо, Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

36. Радостина Д. Енчева

Автобиография , Мотивационно писмо, Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

37. Добрияна В. Ганева

Автобиография , Мотивационно писмо, Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

38. Виктор В. Динев

Автобиография , Мотивационно писмо

 

39. Андреана Н. Гъркова

Автобиография , Мотивационно писмо, Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

40. Мартин Д. Ранчев

Автобиография , Мотивационно писмо

 

41. Емилия Б. Иванова

Автобиография , Мотивационно писмо, Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

42. Жана С. Люмис

Автобиография , Мотивационно писмо, Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

43. Иван К. Колев

Автобиография , Мотивационно писмо, Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

44. Марияна Х. Антонова

Автобиография, Мотивационно писмо , Документ по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали