Заповед № 19-13-235 от 06.11.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-235 от 06.11.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, кв. 13з, „Индустриален“, одобрен със Заповед № 1451/23.09.2004 г. на Кмета на…

Уведомление за инвестиционно предложениe - „ПЛАМЕН ПЕТКОВ - БУЛТРАНС“ ЕТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на един брой тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели /захранване на санитарни възли, хигиенизиране на работни площадки,…

Заповед № 19-13-234 от 06.11.2019 - изработване на ПУП

ЗАПОВЕД  № 19-13-234 от 06.11.2019 год. На основание чл.135, ал.3 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, във връзка със заявление вх. № 19-06-357 от 17.10.2019 г., Предварителен договор от 28.09.2018 г. с решение по т. 1.2 от протокол № 43 от 23.10.2019 г. на ЕСУТ, Решение № 1755 по Протокол…

Заповед № 10-00-2489 за организиране на коледните и новогодишни базари на територията на Община Стара Загора

Заповед № 10-00-2489  12/11/2019 , 10:57 Приложение № 1 - места за продажба на коледни елхи  12/11/2019 , 10:58   Места за организиране на коледни и новогодишни базари на територията на община Стара Загора АБ Център 1. 4 бр. дървени къщички с площ по 6 кв.м., разположени в парк „Пети октомври“ - схема 2.…

Покана за обществено обсъждане на предложението за промяна в предназначението на съществуващ дългосрочен общински дълг

На основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг, Кметът на Община Стара Загора кани всички граждани , общински съветници, кметове на кметства, обществени организации, граждански сдружения, медии и всички заинтересовани лица на среща за обществено обсъждане на предложението за промяна в предназначението на съществуващ дългосрочен общински дълг по договор…

Заповед № 19-13-233 от 06.11.2019 - изработване на ПУП

ЗАПОВЕД  № 19-13-233 от 06.11.2019 год. На основание чл. 81, ал.4; чл.135, ал.3 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, във връзка със заявление вх. № 19-06-346 от 11.10.2019 г., Предварителен договор от 28.09.2019 г. с решение по т. 1.2 от протокол № 42 от 16.10.2019 г. на ЕСУТ, и имайки…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - „ХИМКОМЕРС“ АД

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Преустройство на съществуващ склад за гуми и изграждане на линия за производство на възстановени гуми чрез…

Горещ телефон
за сигнали