Обявления

Заповед № 19-13-157 от 20.11.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-157/20.11.2020 г. на Главния архитект се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Лясково, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1689 / 13.08.1993 г. на Кмета на Община Стара Загора, в…

Заповед № 19-13-156 от 20.11.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-156 / 20.11.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Бъдеще, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1739 / 02.11.1981 г. на…

Заповед № 19-13-155 от 20.11.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-155 от 20.11.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Бъдеще, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 613 / 16.04.1987 г. на…

Заповед № 19-13-154 от 19.11.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-154 / 19.11.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Козаревец, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 657 / 28.05.2003 г. на…

Заповед № 19-13-153 от 19.11.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–153 от 19.11.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Ловец, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 773 / 22.05.1987 г. на…

Заповед № 19-13-152 от 19.11.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-152 / 19.11.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Кирилово, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 340 / 15.05.1963 г. на…

Заповед № 19-13-151 от 19.11.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–151 от 19.11.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Ракитница, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 3326 / 07.12.1992 г. на…

Заповед № 19-13-150 от 16.11.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–150 от 16.11.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Богомилово, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1398 / 04.07.2007 г. на…

Заповед № 19-13-149 от 12.11.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–149 от 12.11.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1395 / 29.08.1996 г. на Кмета на…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали