Юсни Мемиш Ибрям

Размер на шрифта: A A A
Юсни Мемиш Ибрям

Роден на 25.07.1965 г. в град Стара Загора. Образование средно специално. Завършил СПТУ по роботика и Механотехникум и транспорт – Двигатели с вътрешно горене. Трети мандат общински съветник. Семеен с три деца.

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали