Валентина Стойчева Бонева

Размер на шрифта: A A A
Валентина Стойчева Бонева

Родена на 4 януари 1960 г. в гр. Стара Загора. Омъжена, има син и внук.

Висше образование: АОНСУ – „Управление на идеологическата дейност”

Тракийски университет – „Публичен и педагогически мениджмънт”.

Работи в Общински съвет на БСП – Стара Загора.

  • Председател на Постоянната комисия по образование, наука и защита правата на децата.
  • Член на Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания.

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали