Валентина Стойчева Бонева

Размер на шрифта: A A A
Валентина Стойчева Бонева

Родена на 4 януари 1960 г. в гр. Стара Загора. Омъжена, има син и внук.

Висше образование: АОНСУ – „Управление на идеологическата дейност”

Тракийски университет – „Публичен и педагогически мениджмънт”.

Работи в Общински съвет на БСП – Стара Загора.

  • Председател на Постоянната комисия по образование, наука и защита правата на децата.
  • Член на Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания.

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали