Стефан Веселинов Духтев

Размер на шрифта: A A A
Стефан Веселинов Духтев

Стефан Веселинов Духтев е от Стара Загора. Има две магистърски степени – от УНСС, гр. София - „Икономика на търговията“ и от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - „Връзки с обществеността“. Работи като регионален мениджър на две търговски дружества, занимаващи се с очна оптика. 

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали