Стефан Веселинов Духтев

Размер на шрифта: A A A
Стефан Веселинов Духтев

Стефан Веселинов Духтев е от Стара Загора. Има две магистърски степени – от УНСС, гр. София - „Икономика на търговията“ и от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - „Връзки с обществеността“. Работи като регионален мениджър на две търговски дружества, занимаващи се с очна оптика. 

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали