Стефан Анков Георгиев

Размер на шрифта: A A A
Стефан Анков Георгиев

Завършил специалност  „Право“, с професионална квалификация - юрист, в Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, випуск 1997 -ма година. От 1999 г. и към момента работи като адвокат, с кантора в град Стара Загора. Владее гръцки, английски и руски езици. Общински съветник от ПП ГЕРБ, мандати 2011-2015 г. и 2015-2019 г. Председател е на Постоянната комисия по законност и обществен ред в мандат 2019-2023 г.

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали