Стефан Анков Георгиев

Размер на шрифта: A A A
Стефан Анков Георгиев

Завършил специалност  „Право“, с професионална квалификация - юрист, в Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, випуск 1997 -ма година. От 1999 г. и към момента работи като адвокат, с кантора в град Стара Загора. Владее гръцки, английски и руски езици. Общински съветник от ПП ГЕРБ, мандати 2011-2015 г. и 2015-2019 г. Председател е на Постоянната комисия по законност и обществен ред в мандат 2019-2023 г.

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали