Петър Иванов Желязков

Размер на шрифта: A A A
Петър Иванов Желязков

Роден на 20.07.1960 в гр. Тополовград.

През 1979 завършва английска езикова гимназия в Пловдив. Две години служи в школа запасни офицери в Плевен, където получава офицерско звание. През 1986 завършва история в СУ“Климент Охридски“. Има и магистърска степен – английска филология. Бил е учител по история в ЕСПУ „Хр.Ботев“ - с. Опан. От 1991 година е в частния бизнес. Издател на вестник „7 дни Стара Загора“. По-късно е сред главните издатели на алманаха „1000 причини да се гордеем, че сме българи“. Понастоящем е главен рекламен експерт в КОТА ДИЗАЙН – ЕООД.

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали