Нина Раднева Димитрова

Размер на шрифта: A A A
Нина Раднева Димитрова

Родена  в гр. Стара Загора. Завършва Гимназия с преподаване на руски и чужди езици „Максим Горки“. Висшето си образование завършва в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, специалност „Български език и Английски език“- магистърска степен. Pаботила e като технически сътрудник и преводач в преводаческа агенция Росита – Василеви и Сие СД, От 2009 работи като учител по английски език в Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“.

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали